sobota, 26 marca 2011

Beauty of the object

Lubię niespodzianki a ostatnimi czasy jest ich dość sporo. Te pozytywne powodują uśmiech na mej twarzy i wdzięczność za pamięć, dobre serce i troskę. Te troszkę przykre dają nauczkę i uczą pokory ale i niezależności.
Ten wisiorek to prezent od mamy. Coraz częściej mnie zaskakuje. Ale to na plus.

I like surprises and most recently there are quite a lot. These positive cause a smile on my face and gratitude for the memories, good heart and care. These nasty little give andteach a lesson of humility but also independence.
This pendant is a gift from my mother. More and more often amazes me. But that's a plus
.

2 komentarze: