poniedziałek, 5 grudnia 2011

From me for you

Bez śniegu? Podobno ma spaść więc bez paniki. Zatłoczone centra handlowe, pękające w szwach butiki, sklepowe kasy do których wiją się setki konsumentów. Święta. Bo przecież każdy z nas czeka na pierwszą gwiazdkę, każdy nie może doczekać się wspólnego zasiadania przy stole, dzielenia się opłatkiem, uśmiechów, temperatury powyżej normy, na którą ma wpływ kondensacja emocji sentymentalnych ludzi. Ja osobiście czekam na światełka choinkowe, które tworzą Bożonarodzeniowy klimat oraz na uszka z barszczem babci, która jest mistrzynią w swoim fachu. Upominki to też miła sprawa. Każdy coś kładzie, każdy coś otwiera. Jedyne za czym nie przepadam to przepych i materializm świąt, który dostrzegam coraz bardziej. Dzieci czekają na prezenty od rodziców a nie on Gwiazdki, rodzice chcąc sprawić im radość kupują drogie zabawki, a gdzie w tym wszystkim serce? Najważniejsze jest sprawianie radości swoją obecnością, podarunki powinny stanowić mniejszy priorytet. Półki łamiące się pod ciężarem samochodzików, misiów, lalek- czy to nie lekka przesada kupować setną zabawkę? Mikołaj jutro kursuje po domach. A w zasadzie dzisiejszej nocy. U mnie zostawił kilka drobiazgów, za które czuję ogromną wdzięczność! Ale to ostatni raz. Przyszłe święta +18 dlatego wolałabym zaliczyć się do grona dorosłych, żeby choć troszkę odciążyć rodzinne kieszenie.


Without the snow? Apparently, to fall so do not panic. Crowded shopping malls, boutiquesbursting at the seams, shop cashier to writhe which hundreds of consumers. The holidays.Because each of us waiting for the first star, everyone is looking forward to a joint sitting at the table, sharing the wafer, smiles, temperatures above normal, which is affected bycondensation of sentimental emotions of people. I personally look forward to Christmas tree lights that make up the Christmas atmosphere and on the ears of borschgrandmother, who is the master of his trade. Gifts are also a nice thing. Everyone putssomething, every thing opens. The only thing for which I do not like this luxury andmaterialism of Christmas, which I see more and more. Children waiting for gifts from parents and not on Stars, parents wanting to make them happy buying expensive toys, and where in all this heart? The most important is to make fun with your presence, gifts should be a lower priority. Shelves breaking under the weight of toy cars, teddy bears, dolls, or it is not exaggeration to buy a toy hundredth? Nicholas runs in their homes tomorrow. And in fact tonight. U left me a few little things for which I am very grateful! But this last time.Christmas Future 18 because I'd rather be counted among the adults, but little to relieve the family pockets.
 gift from Ola

 Te aniołki to mój wkład w konkurs szkolny ' na najładniejszego anioła' zobaczymy, zobaczymy, może chociaż wyróżnienie ;)

gift from Madzia Dziękuję bardzo!
Thanks Saint Nicholas :)

6 komentarzy:

  1. Fajnie opisałaś ten przedświateczny czas - bardzo miło się ciebie czyta ;)
    Dodaje do obserowanych oczywiście, ;)
    Zajrzyj do mnie - jak ci sie spodoba to zostań na dłużej ;)

    OdpowiedzUsuń
  2. Jakie genialne aniołki!!!

    OdpowiedzUsuń